กิจกรรมณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2563

29 มิถุนายน 2563

ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรม #วันงดดื่มสุราแห่งชาติ2563 
คิดให้ดีก่อนตอบ เพียงทำแบบทดสอบ #ผ่านเกณฑ์ร้อยละ80 รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง คลิกทำแบบทดสอบ ตาม QR CODE หมดเขตร่วมกิจกรรม 9 กรกฎาคม 2563 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง