ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต บริษัทนิยมพานิชลำปาง จำกัด

18 สิงหาคม 2563

คลิ๊กดูรูป

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดยนายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ห้องคอนเวนชั่นฯ บริษัทนิยมพานิชลำปาง จำกัด ในวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น.

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง