ไม่สวมก็ได้ แป้บเดียว

28 ตุลาคม 2563

 ระยะทางแป้บเดียวก็จริง แต่ระยะเวลานอนโรงพยาบาลจะนานมาก

 

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง