การขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

2 พฤศจิกายน 2563

นักศึกษาชายไทยที่เกิดในปี พ.ศ.2543 ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารกองเกิน ให้มาติดต่อขอผันผ่อนทหาร ได้ที่งานบริการและสวัสดิการ (ห้องพยาบาล) กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 16.30 น. แบบฟอร์มการขอผ่อนผันทหาร สามารถดาวน์โหลดได้ที่เวปไซด์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง