ขอเชิญชวนเข้าร่วมบริจาคโลหิต

2 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง