โรคมือเท้าปาก

6 พฤศจิกายน 2563

โรคมือเท้าปากในเด็กเล็ก กำลังระบาดและพบว่ามีเด็กนักเรียนทั้งระดับก่อนอนุบาล และอนุบาล ป่วยเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ในขณะนี้ เพื่อตัดวงจรของโรคก่อนที่จะขยายวงกว้าง ควรให้นักเรียนหมั่นล้างมือ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร ห้องน้ำ อาคาร เช่น ลูกบิด ราวบันได และของเล่น 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง