ทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

21 ธันวาคม 2563

 ทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ

 ทุนๆละ 40,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดใบสมัคร และเมื่อกรอกทุนเสร็จแล้ว ** ต้องปริ้นและยื่นเอกสารใบสมัครด้วยตนเอง

ได้ที่งานแนะแนวฯ ห้อง กยศ. กองพัฒนานักศึกษา (จะรับเอกสารฉบับที่สมบูรณ์ ถึงวันที่ 26 ก.พ. 64 เท่านั้น )

รายละเอียดคุณสมบัติทุนการศึกษา

>> https://www.cefoundation.or.th/node/76

ดาวโหลดใบสมัครและระเบียบทุนได้ที่

>> https://www.cefoundation.or.th/forms/App_form_Univ.pdf

 

ดาวโหลด : จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

https://drive.google.com/file/d/1NfjD2H2oeaWe9gdQXs-c7LmTSrPoXCYr/view?fbclid=IwAR0evkklYaeRqBYYSELZet2_92zI-XBn7c9fbVcp3x-PLsh1EpfK4fZFKxE 

FB: งานแนะแนว ม.ราชภัฏลำปาง

https://www.facebook.com/lpru.guidance

 

#งานแนะแนว#กองพัฒนานักศึกษา#LPRU

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง