พิธีลงนาม MOU การอบรมภาคทฤษฎี ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

23 ธันวาคม 2563

มร.ลป ร่วมลงนาม MOU ในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับ และต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ครั้งที่ 6 LPRU News: เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมต้อนรับ นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดลำปาง พร้อมคณะ เนื่องในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้ขอใบอนุญาตที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม และการขอรับใบอนุญาตประเภทต่างๆ ให้แก่ประชาชนให้ได้รับการบริการที่รวดเร็วและครอบคลุม ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เป็นสถานที่จัดการอบรมภาคทฤษฎี ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

Link Website งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง http://www.pr.lpru.ac.th/view.php?id_view=1108 #ตระหนักระวังป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

#ราชภัฏลำปางวิถีใหม่ห่างไกลโควิด19

#ราชภัฏลำปางร่วมใจก้าวสู่ปีที่50อย่างสดใสและสร้างสรรค์

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง