แนวทางปฏิบัติของบุคลากรและนักศึกษาที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง

3 มกราคม 2564

บุคลากรและนักศึกษาที่มาจากพื้นที่ควบุคมสูงสุด(สีแดง)
และพื้นที่ควบคุมสูงสีส้ม ตามรายชื่อท้ายนี้
เมื่อเข้าพื้นที่จังหวัดลำปางแล้ว ให้กักตัวอยู่ในที่พักและรายงานตามแบบฟอร์ม 2 ส่วนคือ
แบบฟอร์ม ลำปางชนะ
แบบฟอร์ม รายงานเข้าพื้นที่ของบุคลกรและนักศึกษา
รายชื่อจังหวัดที่ออกเดินทางก่อนเข้าพื้นที่ลำปางและต้องกักตัว
พื้นที่ควบคุมสีแดง
ลงวันที่ 3 ม.ค. 2564 รวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร 2. กาญจนบุรี 3. จันทบุรี
4. ฉะเชิงเทรา 5. ชุมพร 6. ชลบุรี
7. ตราด 8. ตาก 9. นครนายก
10. นครปฐม 11. นนทบุรี 12. ปทุมธานี
13. ประจวบคีรีขันธ์ 14. ปราจีนบุรี 15. อยุธยา
16. เพชรบุรี 17. ราชบุรี 18. ระนอง
19. ระยอง 20. ลพบุรี 21. สิงห์บุรี
22. สมุทรปราการ 23. สมุทรสงคราม
24. สมุทรสาคร 25. สุพรรณบุรี 26. สระแก้ว
27. สระบุรี 28. อ่างทอง
พื้นที่ควบคุมสีส้ม
พื้นที่ควบคุม สีส้ม 11 จังหวัด ดังนี้
1. สุโขทัย 2.กำแพงเพชร 3.นครสวรรค์
4. อุทัยธานี 5. ชัยนาท 6. เพชรบูรณ์
7.ชัยภูมิ 8.บุรีรัมย์ 9.นครราชสีมา
10.สุราษฎร์ธานี 11.พังงา
ผู้ที่มาจากจังหวัดรายชื่อข้างต้นขอให้ดำเนินการตามมาตรการกักตัวอย่างเคร่งครัด
11.15 น. , 3 มกราคม 2564

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง