กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เส้นทางรถไฟ ถวายพระราชทานฯ

5 พฤศจิกายน 2562

23 ตุลาคม 2562 : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เส้นทางรถไฟ ถวายพระราชทานและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย สมาชิกชมรม LPRU กตัญญูคลับ และบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เส้นทางรถไฟ ถวายพระราชทานและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีรถไฟนครลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

 

รูปภาพเพิ่มเติม...

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง