ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้คนพิการมีรายได้

29 พฤศจิกายน 2564

อีกช่องทางหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนพิการมีรายได้ โดยบริษัทโอสถสภาจำกัด(มหาชน)ประชาสัมพันธ์ FB GROUP "กินกีอยู่ดีมีโอกาส" ให้คนพิการโพสต์ขายสินค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเงื่อนไขเพื่อเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้คนพิการมีรายได้เลี้ยงชีพและดูแลครอบครัวต่อไป หามีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 063-2060319 หรือลิงค์เข้ากลุ่มกินดีอยู่ดีมีโอกาส กลุ่มซื้อขายสินค้าจากคนพิการ (เครดิตข่าวสารข้อมูลจาก เพจFacebook สภาคนพิการทกประเภทแห่งประเทศไทย)

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง