ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2565

8 มกราคม 2565

#ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2565 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 31 มกราคม 2565 นะคะ 

กรุณาอ่าน *ระเบียบการขอทุนการศึกษา* ในเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนสมัครนะคะ www.tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html      

- วิธีการสมัคร (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

1. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาได้ที่... www.tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html  

แบบฟอร์มขอทุน (ทุนใหม่)   

https://drive.google.com/file/d/18jZ7wT0yU-EsXR5CQ2Qwjh4T-p-sFSeT/view?usp=sharing         

ดาวโหลด: จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

https://drive.google.com/file/d/1NfjD2H2oeaWe9gdQXs-c7LmTSrPoXCYr/view?usp=sharing   

หรือ.. สมัครออนไลน์

2. สมัครในระบบออนไลน์ ได้ที่... www.scholarship.tiscofoundation.org  

ติดตามข่าวทุนการศึกษา / สอบถามข้อมูลทุนต่างๆ อย่าลืม..กดติดตามเพจงานแนะแนวน๊าาาา

FB: งานแนะแนว ม.ราชภัฏลำปาง https://www.facebook.com/lpru.guidance  #งานแนะแนว#กองพัฒนานักศึกษา#LPRU

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง