จักรยานเหลือใช้ บริจาคให้เรานะ

27 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา
ขอเชิญชวนบริจาค หรือให้ยืมจักรยาน เพื่อให้นักศึกษาหอพักในมหาวิทยาลัยใช้
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
 
 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง