ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565

31 พฤษภาคม 2565

กองพัฒนานักศึกษา ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565

เรายังคงรักษามาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

ด้วยความปรารถนาดีจาก  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง