ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านร่วมกิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน

15 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนนศ.ทุกชั้นปี 
ร่วมกิจกรรมวันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2565
ตอบแบบทดสอบความรู้ "การป้องกันโรคไข้เลือดออก"
เพียงผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 
สแกน qr code หรือคลิกลิ้งค์
https://forms.gle/iFa9he8kZ387pU8R7
รับชั่วโมงกิจกรรม 2 ชั่วโมง ตั้งแต่วันนี้ -22 มิ.ย.65 

งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา โทร 4114
http://www.snk.lpru.ac.th 
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง