มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรที่มีใจรักในการร้อง รำ ทำเพลง เข้าร่วมเป็นสมาชิกวง

11 กันยายน 2566

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง