พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563-2564

14 กันยายน 2566

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง