เชิญชวน บุคลากร นักศึกษา ตรวจเช็คสุขภาพใจ

18 กันยายน 2566

เชิญชวน บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตรวจเช็คสุขภาพใจ

MENTAL HEALTH CHECK-IN (กรมสุขภาพจิต)

  • ทราบผลทันที
  • มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัว
  • มีช่องทางขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญออนไลน์
  • สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อดูแลช่วยเหลือทางด้านจิตใจ

สายด่วนสุขภาพจิต 1323

งานแนะแนวฯ  โทร 054-237399 ต่อ 4102, 4106

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) โทร 054-237399 ต่อ 1212

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง