ประชุมเปิดซองผู้ยื่นใบสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ

22 พฤษภาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563 พร้อมคณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเปิดซองผู้ยื่นใบสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา คลิ๊กดูรูปภาพเพิ่มเติม

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง