ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง บัญชีรายชื่อนักศึกษา ทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำ... More

ประกาศการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ผลการเรียนดีเด่น) 2/2562 ประกาศการขอรับการยกเว้นค่าบำรุงกา... More

รายงานการลงทะเบียนให้นักศึกษาเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) 1/62 ตรวจสอบราบชื่อ..คลิ๊ก... More

ประกาศ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเ... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง