ข่าวสารและกิจกรรม

โรคไข้หวัดใหญ่

19 ตุลาคม 2563

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา บุคลากรเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดูแลสุขภา... More

ศจย. ประกาศสนับสนุนให้ทุนวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปีพ.ศ.2563 - 2564 จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์... More

ประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า ... More

รายละเอียดสิทธิในการประกันอุบัติเหตุต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่องานพยาบาลอาคารกองพัฒนานักศึกษา... More

29 กันยายน 2563 ห้องประชุมลีลาวดีอาคารกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี รอ... More

ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทาลัยราชภัฏลำปาง ***************************... More

LPRU.ToBeNumberOne/ TO BE NUMBER ONE ทำง่ายและสนุก ทำให้มีความสุข ทำให้ห่างไกลยาเสพติด สุดยอดแกนนำท... More

ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง #ไทยคู่ฟ้า โอ้โห So EASY!!! อีกหนึ่งนวัตกรรมที... More

ขอแสดงความยินดีกับนายไพศาล จันติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการส... More

“ช่วงนี้เราต้องห่างกัน แต่ใจเราไม่ห่าง มร.ลป. ยังคงห่วงใยนักศึกษาเสมอ ” #งาน... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง