ข่าวสารและกิจกรรม

การเลือกตั้ง อนศ.ภาคปกติ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก.!!!... More

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคณะ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึ... More

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันพระราชทาน... More

จิตอาสาทำฝาย

5 กุมภาพันธ์ 2563

รับสมัครจิอาสา ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "สร้างฝาย" สมัครได... More

ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "สร้างฝาย" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-... More

          ตามที่ได้มีการจัดทำและจำหน่ายเสื้อผ้า เครื่อง... More

23 ตุลาคม 2562 : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เส้นทางรถไฟ ถวายพระราชทานและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาส... More

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสั... More

ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร-62... More

ประกาศชั่วโมงกิจกรรมของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ปีละไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ตามประกาศการเข้าร่วมกิจ... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง