ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม... More

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เมื่... More

ดูรูปภาพ คลิ๊ก การประเมินคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน (นักศึกษาพิการ)... More

รูปภาพเพิ่มเติม กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนายบรรจง สมศรี นำอาจารย์เจ้าหน้าที่และน... More

คลิ๊กดูรปภาพ วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยา... More

จิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ ต.บ้านแลง คลิ๊กดูรูปภาพ... More

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... More

กิจกรรม ”จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่าย... More

  ประมวลภาพ การแข่งขันกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 "ราชภัฏลำปางเกมส์" สายสัมพันธ์แห่... More

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริ... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง