เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา59

ประกาศการจัดทำเสื้อผ้าตราสัญลักษณ์LPRU

ข้อบังคับเครื่องแต่งกาย LPRU

ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ฉบับที่ 2

ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา

ข้อบังคับ ปตรี 2561

แบบฟอร์มคำร้องขอซ่อมชั่วโมงกิจกรรม

แนวปฏิบัติขับขี่จักรยานยนต์

ขั้นตอนการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม

ระเบียบการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

ระเบียบการใช้สนามเทนนิส

ระเบียบการใช้สนามกีฬากลาง

ระเบียบการใช้โรงยิม

ระเบียบการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับที่3)

ระเบียบการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา (ฉบับที่2)

ระเบียบการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา 57

ประกาศแผนกิจกรรมนักศึกษา 2563

ประกาศแผนกิจกรรมนักศึกษา2562

ประกาศยกเว้นกิจกรรม2561

ประกาศกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรม2561

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง