เอกสารดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม ใบแสดงความจำนงขอลาออกจากหอพักใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ เรื่อง นโยบายม.ราชภัฏลำปางด้านการป้องกันผู้สูบบุหรี่

ประกาศ เรื่องการควมคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอ

ประกาศรับน้อง 62 ฉบับที่ 2

ประกาศรับน้อง 62

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา63

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา62

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา61

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา60

คู่มือกิจกรรมนักศึกษา59

ประกาศการจัดทำเสื้อผ้าตราสัญลักษณ์LPRU

ข้อบังคับเครื่องแต่งกาย LPRU

ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา ฉบับที่ 2

ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา

ข้อบังคับ ปตรี 2561

แบบฟอร์มคำร้องขอซ่อมชั่วโมงกิจกรรม

แนวปฏิบัติขับขี่จักรยานยนต์

ขั้นตอนการขอใช้สนามกีฬาและโรงยิมเนเซี่ยม

ระเบียบการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

ระเบียบการใช้สนามเทนนิส

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง